جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ایران

گفت و گو با آقای خطیب‌زاده سخن گوی وزارت امور خارجه و ارزیابی سفر آقای گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، به ایران.

1400/06/24
|
10:31
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام