جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

معضل فصلی: وانت‌های میوه فروش

آیا می‌دانید مسئولیت رسیدگی به سد معبر در اتوبان‌ها به عهده کیست؟ گفت و گو در همین رابطه با سخن‌گوی انجمن حمایت از میوه فروش‌های دوره‌گرد خطرساز.


1400/06/23
|
09:31
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام