جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

ساخت یک میلیون مسکن

گفت و گو دربارۀ طرح ساخت یک میلیون مسکن و کاهش قیمت مسکن با آقای محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی.

1400/06/23
|
09:06
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام