جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

خبرهای ورزشی با علیرضا صدرایی

- آرمان رمضانی با عملکرد ضعیف فصل گذشته با درخواست مجیدی به استقلال پیوست.
- عزیزی خادم امروز به مجلس می‌رود.
- میزبانی گروه استقلال به عربستان رسید.
- ای اف سی قانون خود را از یاد برده است.1399/12/27
|
08:56
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام