جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

وعده‌های وزیر راه و شهرسازی به کجا رسید

وزیر راه وعدۀ تست سریع کرونا برای رانندگان را داده بود
صحبت‌های یک منبع آگاه در این رابطه

1399/11/28
|
12:58
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام