جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

ازدواج آسان است یا خیر؟

طرح‌های ازدواج آسان چند وقتی است که از طرف نهادهای مختلف در حال ارائه است. در شرایط کنونی تهیه لوازم اولیه زندگی بسیار دشوار شده است. با این تورم کنونی کشور، آیا می‌توان ازدواج آسان را عملی کرد؟

1399/08/27
|
12:09
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام