جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

خاطرات جنگ از کلام یکی از پاسداران دفاع مقدس


گفت وگو با سرتیپ پاسدار تقی مهری ریاست محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا

1399/07/01
|
13:54
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام