جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

خبرهای ورزشی با علیرضا صدرایی

چالش اصلی پرسپولیس چیست
با ممنوعیت قرارداد بستن با بازیکنان و مربیان خارجی دستمزد بازیکنان و مربیان ایرانی سر به فلک کشیده است

1399/06/24
|
13:25
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام