جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

گفت و گو با نماینده مجلس

گفت و گو با آقای علی جدی نماینده مردم شیروان و نایب رییس دوم کمیسیون صنایع مجلس

توضیح درباره مشکلات موجود در زمینه صنایع کوچک

1399/05/21
|
12:32
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام