جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مدرسه تلویزیونی ایران

گفتگو با دکتر احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش در مورد مدرسه آموزشی که تا ماه خرداد ادامه دارد

1398/12/10
|
13:49
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام