جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در برابرخشونت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با جوان ایرانی سلام با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت گفت: این لایحه پس از ده سال مسکوت ماندن در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید

1398/10/08
|
09:54
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام