جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

با آلودگی هوای تهران کمیته اضطرار دست به کار شد و همه بچه‌های استان تهران رو تعطیل کرد به غیر از دانش آموزان دماوند و فیروز کوه! نشان دست و جیغ هورا تعلق می‌گیرد به مسئولان تعطیلی که این دو منطقه رو از نقشه حذف کردند!

1398/10/08
|
09:56
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام