جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

وقتی وزیر ارتباطات شماره همراه خود را به مردم داد تا مردم درد و دل هاشون رو به وزیر پیامک کنند.

1398/09/10
|
18:04
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام