جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

ترامپ: به فرماندار کالیفرنیا گفته بودم از کف جنگل چوب‌ها را جمع کند تا آتش سوزی نشود... هیت داوران نشان تو نخبه کی بودی رو تقدیم می‌کنه به ترامپ

1398/08/19
|
18:15
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام