جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

وزیر آموزش و پرورش سابق: «اکثر مسئولان مدارس غیر انتفاعی دارند».
راه اندازی آسانسور شخصی برای فرماندار اشتهارد این در صورتی است که تنها بیمارستان این شهر آسانسور برای بیماران و مراجعین ندارد.

1398/08/13
|
10:26
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام