جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

رمز های یک بار مصرف

گفتگو با ناصر حکیمی معاون فن آوری نوین بانک مرکزی در مورد رمز های یک بار مصرف .. از چه زمانی و چگونه انجام می شود

1398/02/24
|
13:32
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام