جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

وقتی هواداران یک تیم در سوئیس به نشان اعتراض وارد زمین بازی می شوند و لباس بازی کن بی لیاقت را از تن او در می آورند هئیت داوران نشان تو اخلاق و خشن کی بودی رو تقدیم می کنه به این هوادارها ....و در آخر تن ماهی هایی که بدون اجازه گران شدند

1398/02/24
|
13:44
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام