جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

در شوک نیوز امروز بشنوید که :

نماینده مجلس گفته با هشت میلیون تومان زندگی به سختی میگذرد ! چقدر ناراحت کننده ! رئیس جمهور آمریکا هم در گشت و گذار در سوئیس یادش رفت همسرش رو ببره سالن جلسه چون یه ملانیای دیگه دیده بود !

1397/12/20
|
12:59
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام