صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

نقش روحانیت در جامعه و روحانیون در کنار مردم و تعداد شهدای روحانی 6 برابر شهدای سایر اقشار کشور است

مرتبط با این