جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

هیئت داوران جوان ایرانی سلام نشان امروز رو تقدیم کرده به ترامپ و گاو شیرده خود یعنی بن سلمان برای رابطه عشقی و اقتصادی ! از طرفی این نشان به وزیر اقتصاد هم که در رابطه با قیمت خودرو نظر داده می رسه ! پس به افتخارشون دست و جیغ و هوراااا

1397/09/14
|
15:45
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام