صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

بیش از 20 میلیون جوان ایرانی که درگیر اینترنت شده اند ! از آن مهمتر اینکه سرانه اینترنت ایرانی ها به 169 دقیقه رسیده و سرانه مطالعه 12 دقیقه. شناسایی رگ های بدن ، آخرین خبر شوک نیوز است

مرتبط با این