جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

در شوک نیوز امروز بشنوید که :

بیش از 20 میلیون جوان ایرانی که درگیر اینترنت شده اند ! از آن مهمتر اینکه سرانه اینترنت ایرانی ها به 169 دقیقه رسیده و سرانه مطالعه 12 دقیقه. شناسایی رگ های بدن ، آخرین خبر شوک نیوز است

1397/09/13
|
16:10
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام