جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

تهدید های غیر نظامی و آگاهی نسبت به تهدید ها

سردار زارعی جانشین رئیس سازمان پدافند غیر عامل در جوان ایرانی سلام درمورد همایش پدافند غیرعامل و اهداف برگزاری این همایش صحبت می کند.

1397/08/14
|
11:41
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام