صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

به همت بنیاد علوی شهرستان لنده روی ریل پیشرفت و آبادانی قرارگرفته . سید محمدعلی پوریزدان مدیرطرح و آبادانی این شهرستان در جوان ایرانی سلام گفته : بنیاد علوی با تمام ظرفیت خود درصدد است تا چهره محرومیت را از لنده بزداید

مرتبط با این