جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

شهرستان لنده روی ریل آبادانی

به همت بنیاد علوی شهرستان لنده روی ریل پیشرفت و آبادانی قرارگرفته . سید محمدعلی پوریزدان مدیرطرح و آبادانی این شهرستان در جوان ایرانی سلام گفته : بنیاد علوی با تمام ظرفیت خود درصدد است تا چهره محرومیت را از لنده بزداید

1397/08/13
|
14:09
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام