صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مهندس اصغری از باران روز شنبه تهران می گوید و اشاره به باران های پنج شنبه و جمعه در ارتفاعات دارد ایشان از پاییز پر باران در برنامه خبر می دهد

مرتبط با این