جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

رفع معضل بیکاری در مناطق محروم

رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگو با جوان ایرانی سلام با اشاره به اقدامات انجام شده این نهاد در رفع محرومیت ها و معضل بیکاری در مناطق محروم کشور ، به تشریح فعالیت های بنیاد علوی در این زمینه پرداخت .

1397/07/17
|
14:30
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام