جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

لوازم خانگی ایرانی بابرند های خارجی

لوازم خانگی ایرانی که با برندهای خارجی به اسم بانه ای فروخته می شود آقای طهان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از لوازم خانگی های ایرانی با کیفیت می گوید که برای دریافت پول بیشتر برند خارجی روی آن می زنند

1397/07/16
|
11:27
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام