صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

لوازم خانگی ایرانی که با برندهای خارجی به اسم بانه ای فروخته می شود آقای طهان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از لوازم خانگی های ایرانی با کیفیت می گوید که برای دریافت پول بیشتر برند خارجی روی آن می زنند

مرتبط با این