صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مشاور معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور

پرویز کرمی مشاور ریس جمهور درباره جشنواره ایران ساخت با رادیو جوان صحبت می کند

مرتبط با این