صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جوان ایرانی سلام

جوان ایرانی سلام

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

وزش باد باعث شده که سرما بیشتر احساس شود

از خیلی از مناطق کشور باراندگی گزارش شده وزش باد باعث شد در شهر های بزرگ غلظت آینده ها کم شود

مرتبط با این