صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

در این چند روز مهمترین پدیده در کشور وزش باد است و ارتفاع موج در شمال کشور به 2 متر هم می رسد

مرتبط با این