جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مهمترین پدیده در کشور از نظر آب و هوایی

در این چند روز مهمترین پدیده در کشور وزش باد است و ارتفاع موج در شمال کشور به 2 متر هم می رسد

1397/03/22
|
14:58
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام