صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مورد داریم با مشت و لگد بیدار میشه ولاغیر ... در این سرما کسی که بخواد مشت و لگد بزنه هم باید خودشو با مشت و لگد بیدار کنی ... پیشنهاد میشه ساعت های آب پاش درسته بشه که آب جوش بپاشه

مرتبط با این