صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

بعد از افزایش چند روزه دما الان با کاهش چند درجه ای دما مواجه بودیم اردبیل 7 درجه کاهش دما داشته است

مرتبط با این