جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

تاثیر فضای مجازی در نبرد فلسطین و رژیم صهیونیستی

استفاده رژیم صهیونیستی از اخبار جعلی.
اخبار مربوط به فلسطین قابل سانسور نیست.

گفتگو با سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه در رابطه با اتفاقات جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و فلسطین.

1402/07/25
|
06:58
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام