جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

آخرین فناوری های فضایی

برنامه ده ساله صنعت فضایی ایران.
بررسی میزان خودكفایی صنعت فضایی كشور.

گفتگو با سخنگوی سازمان هوافضا، حسین دلیریان در رابطه با آخرین فناوری های فضایی.

1402/07/15
|
14:25
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام