جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 به مدت 1:30

⬛ برای آرتین و خانواده شهیدش

◼️ تلفن‌های مردمی برای حمایت از آرتین (كودكی كه تمام خانواده اش در حادثه ترور حرم شاهچراغ شهید شدند) در برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان.

1401/08/09
|
07:38
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام