جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

طرح جهاد آبرسانی


گفت و گو با آقای مهندس مجید آقازاده معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شركت مهدسی آب و فاضلاب كشور

1401/04/01
|
13:54
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام