صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

نداشته واست چیزی حاصل به غیر از درد ناجور مفاصل .... به قدری پای کنسول بازی کردی الان چند وقیته که غرق دردی
افراط در بازی کردن بازی های کامپیوتری و افراط در آن

مرتبط با این