صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

شاعر برنامه راهکار در مورد بیمه نصفه نیمه و اینکه شاعر خودش هم بیمه است شعر گفته

مرتبط با این