صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

شنبه تا چهارشنبه ساعت11:25

با شروع جنک تحمیلی و تجاوز دشمن به مرزهای کشور ایران، نیروهای نظامی ایران به جمع آوری قوای خودشون پرداختند. در این میان شکل گیری جهاد سازندگی نقش چشمگیری در پیشبرد اهداف مردم داشت. در این برنامه از سمفونی عشق درباره نحوه شکل گیری جهاد سازندگی بیشتر بشنوید. کارشناس این برنامه سردار خامنه پزوهشگر جنگ

مرتبط با این