صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

گفتگو با ابراهیم میرزاپور

بامداد شنبه در برنامه اینجا شب نیست در راستای جام جهانی گفتگویی داشتیم باابراهیم میرزا پور که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این