انتخابات 1400 متغیر از ساعت متغیر به مدت متغیر

رادیو جوان

انتخابات 1400

قسمت بیست و چهارم: بیا سر قرار

با دکتر آباد همراه شوید تا انتخابات 1400

اجرا: مهدی مفیدی
نویسنده: زهرا یساقی
تهیه کننده: مجتبی حسنی
گرافیست: سید حسین رضوی

1400/03/29
|
11:13
دسترسی سریع
انتخابات 1400