هواتو دارم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

هواتو دارم

هواتو دارم

هواتو دارم

در برنامه هواتو دارم سعی میشودكه با جهادگران چه در بخشهای مردمی جه مدافعان سلامت ارتباط گرفته میشود و در بخش هایی اخبار خوب در فضای مجازی دنبال میشود .همچنین ارتباط با گزارشگران شهرستان ها اخبار همدلی انعكاس داده میشود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881

خبرها

دسترسی سریع
هواتو دارم