ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جمعه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقيقه

نیلوفرانه

Bootstrap Image Preview

ارتباط معنوی با امام زمان(عج) تبیین اندیشه ی مهدویت آشنا کردن اندیشه ی جوان با مفهوم انتظار، ویژگی های منتظَر و شرایط منتظِر، دعای دسته جمعی برای فرج آقا امام زمان(عج)