كهكشان المپیك هر روز از ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كهكشان المپیك

كهكشان المپیك

كهكشان المپیك

بازگو كردن جذابیت های المپیك با هدف ترغیب جوانان به ورزش بازگو كردن تاریخچه المپیك با هدف شناخت بیشتر این گردهمایی ورزش سرگرم نمودن جوانان با حاشیه ها بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی المپیك

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
كهكشان المپیك