ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 18:00 به مدت 60 دقيقه

کهکشان المپیک

Bootstrap Image Preview

بازگو کردن جذابیت های المپیک با هدف ترغیب جوانان به ورزش بازگو کردن تاریخچه المپیک با هدف شناخت بیشتر این گردهمایی ورزش سرگرم نمودن جوانان با حاشیه ها بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی المپیک شبکه رادیویی جوان با تدارکی ویژه، برنامه‌ای را در دو بخش تصویری و رادیویی به پخش می‌رساند. این ویژه برنامه به صورت تلفیقی در دو بخش تصویری و رادیویی در ساعت 18 تا 19، از روز پنجشنبه 15 مرداد به صورت زنده به پخش می‌رسد. در خصوص ساختار و چیدمان ویژه برنامه المپیک ریو 2016، نیم ساعت اول ...