صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

زاویه

Bootstrap Image Preview

بررسی وضعیت کشورها بعد از جنگ به لحاظ اقتصادی و سیاسینگاهی به روند اقتصادی، اجتماعی کشورهای مختلفی( خصوصا توسعه یافته) که پس از درگیری با جنگ ها توانسته اند به بازسازی کشور خود بپردازند و مقایسه آن ها به لحاظ توفیق در این بازسازی با ایران که سریع تر توانست روی پای خود بایستد. با توجه به این که ایران همچنان در جنگ و محاصره اقتصادی و تحریم است این برنامه با توجه به سخنان رهبری درباره شیوه مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته طراحی شده است.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0