ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 17:00 به مدت 60 دقيقه

فقط به من اشاره کن

Bootstrap Image Preview

این برنامه سعی دارد، در یک قالب شاد، تاثیر رفتارهای مثبت را در روابط میان فردی و جامعه به تصویر کشد.یادآوری خصایص مثبت اخلاقی و تکرار و تاثیر آنها در زندگی روزمره به سبک زندگی اسلامی -ایرانی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.