ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقيقه

راه نامه

Bootstrap Image Preview

شناخت نهج البلاغه با هدف اصلاح سبک زندگی ارتقاء مفهوم خودشناسی و نوع تعامل با خود، بهبود روابط با دیگران و توجه به کمیت و کیفیت بندگی در عرصه‌های مختلف زندگی و توجه به مفاهیم کلی و جزیی نهج البلاغه با ذکر نمونه‌های جذاب این کتاب شریف موضوعات این برنامه را شامل می‌شود.