صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

حس ورزش

Bootstrap Image Preview

در این برنامه هر روز به یک ورزش خاص پرداخته می شود
ارائه راهکارهایی به مردم، تا بتوانند ورزش را مثل کارهای مهم در برنامه ی زندگی خود قرار دهند

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0