صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

محرمانه مستقیم

Bootstrap Image Preview

این برنامه با سه آیتم شاخص تهیه و تولید می شود. هر بار با حضور مهمان ویژه ای به موضوع برنامه می پردازیم.
اهمیت این برنامه از آن بابت است که با کمک گرفتن از قانون اساسی و مرور آن، شرایط و جایگاه ایران را در منطقه و جهان بیان می کنیم.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0