صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

بی زحمت

Bootstrap Image Preview

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند سعادت و شقاوت یک جامعه در گرو میزان تعهد و مسئولیت پذیری افراد آن جامعه است. با توجه به این مهم بررسی فرهنگ مسئولیت پذیری جوانان در جامعه نوع نگاه به مسئولیت و تعهد به کار خود و خانواده امری بسیار مهم است.
- ارتقای امید و دانش جوانان در مواجهه با جامعه - ایجاد حس تعهد نسبت به خود جامعه

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0