ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جمعه ها از ساعت 16:00 به مدت 25 دقيقه

پرواز پروانه ها

Bootstrap Image Preview

به تصویر کشیدن زندگی شهدای حرم قبل از شهادتآشنایی هر چه بیشتر جوانان با انسان های وارسته ای که فقط و فقط برای دفاع از اعتقادات خویش و در نهایت دفاع از ناموس خود از جان خود گذشته اند.